Kalite Koordinatörü

Prof.Dr.

Selami Özcan

Koordinatör Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Gülgönül Bozoğlu Batı

Koordinatör Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Eyüp Çalık

Koordinatör Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Fuat Kosanoğlu

Uzman

Dr.Öğr.Üyesi

Bora Açan

Ödüllendirme Sorumlusu

Öğr.Gör.

Cahit Kavtelek

Eğitim Toplantı Sorumlusu

Öğr.Gör.

Cem Yıldırım

Anket Değerlendirme Sorumlusu

Öğr.Gör.

Cengiz Kalyoncu