Komisyonun görevleri şunlardır:

 

a)    Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b)   Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

c)    Kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak,

d)   Yıllık iç değerlendirme raporunu ve varsa dış değerlendirme raporunu Üniversitenin web sayfasında yayınlamak suretiyle kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, 

e)    Senato tarafından onaylanan iç değerlendirme raporunu Yükseköğretim Kalite Kuruluna sunmak,

f)    Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirmeyi yapacak kurumlara her türlü desteği vermek.

Etiket: komisyonun-gorev-ve-sorumluluklari