TEMEL DEĞERLER

Paydaş Odaklılık, Katılımcılık, Saygı ve Sevgi, Kalite ve Estetik, Doğruluk, Dürüstlük ve Şeffaflık, Özgünlük, Bilimsellik, Etik Değerlere Bağlılık

MİSYON

“Kalite değerlendirme ve güvencesi faaliyetlerinde bulunmak, akreditasyon çalışmaları yapmak, akademik ve idari birimler arasında kalite çalışmalarını koordine etmek ile birim ve kurum performansların izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda sürekli, sistemli ve planlı çalışmalar yapmak”

VİZYON

“Üniversitemizde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde sürdürülebilir kalite anlayışını hakim kılmak”

Etiket: temel değerler