Kalite Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli çalışmaları sürdürmek,

b) Kalite Yönetim Sistemi performansını raporlamak ve gerekli görülen ihtiyaçları belirlemek,

c) Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında kalite çalışmaları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

d) Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantılara başkanlık etmek,

e) Rektörle görüşerek komisyon toplantılarının gündem maddeleri, yeri, zamanı ve süresini belirleyerek toplantının yapılmasını sağlamak,

f) Üniversite bünyesinde kalite iç denetim planını hazırlamak ve iç denetimlerin yapılmasını sağlamak,

g) Kalite temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim almalarını sağlamak, konuyla ilgili eğitimler vermek,

h) Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedefe yönelik performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,

i) Dış denetimlerin yapılması için gerekli hazırlıkları yapmak.

Etiket: gorev-ve-sorumluluklar