Akademik birimler ile başlatılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının altıncısı gerçekleştirdi.

Yalova Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirilen toplantıya kalite koordinatörlüğü personeli ile Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Okan BÜYÜKACAR, Kalite Komisyonu Üyesi ve Pazarlama Programı Dr. Öğr. Üyesi Bora Açan, Yönetim Kurulu Üyesi ve  Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Duygu Talih Akkaya, yüksekokul kalite temsilcileri ve diğer ilgili personel olmak üzere 35 kişi katıldı. Toplantıda web sitelerinin aktif kullanımı, dış paydaşlar ile toplantıların önemi, Bologna ders içeriklerinin girilmesi, web sayfalarında kalite menüsü alt sekmeleri hakkında görüşüldü.

Toplantıda kurumsal kimlik ve kurumsal imaj entegrasyonu için web sitelerinde yapılan etkinlik ve faaliyetlerin kanıtlaştırmak amacıyla ilgili kalite alt menülerinde veri ve bilgilerin kamuya açık bir şekilde haberleştirilmesinin önemi vurgulandı.  Web sayfalarının rapor için kanıt teşkil etmesi, faaliyetleri daha görünür kılmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlaması, akreditasyon çabaları, tercih edilme ve dolayısıyla doluluk oranlarını artırma açılarından aktif tutulmasının önemi aktarıldı. Yalova meslek yüksekokulunun özellikle dış paydaş ve diğer kalite faaliyetlerini ilgili kalite menülerinde paylaşarak üniversitemize raporlarda güzel örnekler sağladığına değinilerek teşekkür edildi.

Kalite faaliyetleri hakkında toplantıya katılan personelin görüşlerinin de alındığı toplantıda %90’ın üzerinde ders içeriklerinin tamamlandığı bölümlere vurgu yapıldı. Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Duygu Talih Akkaya ders bilgi paketleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı birinci öğretimi MYO içerisinde en yüksek orana sahip olarak tespit edilmiş (%99,93) ve program tebrik edildi. Kalite Kamisyonu Üyesi ve Pazarlama Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bora Açan kalite çalışmalarındaki tecrübelerini ve ileriye yönelik kalite faaliyetleri hakkında ileriye yönelik değerli görüşlerini aktardı.

 

Etiket: Yalova Meslek Yüksekokulu ile Kalite Güvence Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı