Akademik birimler ile başlatılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının sekizincisi gerçekleştirdi.

Termal Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirilen toplantıya kalite koordinatörlüğü personeli ile Yüksekokul Müdürü Yardımcısı Prof. Dr. Bülent YİĞİT, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fahri KÖROĞLU, Kalite Kurulu Yüksekokulu Sorumlusu Öğr. Gör. Alper Kasımoğlu, yüksekokul kalite temsilcileri ve diğer ilgili personel olmak üzere 18 kişi katıldı. Toplantıda web sitelerinin aktif kullanımı, YÖKAK tarafından Ekim ayı içerisinde yapılacak izleme programı, dış paydaşlar ile toplantıların önemi, Bologna ders içeriklerinin girilmesi, web sayfalarında kalite menüsü alt sekmeleri hakkında görüşüldü.

Toplantıda kalite çalışmalarının kişiye bağlı olmaktan çıkıp sisteme bağlı olacakları kurumsallaşma üzerine etkisi açıklandı. Kurumsallaşmanın dört temel ilkesi (şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve sorumluluk) konusunda bilgi verildi. Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj entegrasyonu için web sitelerinde yapılan etkinlik ve faaliyetlerin kanıtlaştırmak amacıyla ilgili kalite alt menülerinde veri ve bilgilerin kamuya açık bir şekilde haberleştirilmesinin önemi vurgulandı.  Yapılan iyileştirmelerin kabul görmesi için üniversite geneline yayılması gerektiği bu nedenle web sitelerinin raporlarda kanıt teşkil ettiği ve tercihleri etkilediği için tüm web sitelerinin aktif tutulmasının önemi açıklandı. Web sayfalarının rapor için kanıt teşkil etmesi, faaliyetleri daha görünür kılmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlaması, akreditasyon çabaları, tercih edilme ve dolayısıyla doluluk oranlarını artırma açılarından aktif tutulmasının önemi aktarıldı. Dış paydaş toplantılardan beklentilerin açıklandığı toplantıda dış paydaş olarak mezun öğrencilerin de o toplantılara dahil edilebileceği bildirildi. Görüşülebilecek konular hakkında görüş sunuldu. Ayrıca toplantıda Termal MYO Bologna Ders Bilgi Paketleri paylaşıldı ve kurum genelinde bu oranları %90’ın üzerine çıkarma hedefinden bahsedildi.  Ders içeriklerinin Bologna sistemine girilmesi konularında oluşan taleplerin ilgili birimlere aktarılması tavsiye edildi ve koordinatörlüğün bilgi kısmına eklenmesi istendi.

Etiket: Termal Meslek Yüksekokulu ile Kalite Güvence Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı