Yalova Üniversitesi’nin Yönetim Sistemi Politikası, stratejik planında belirtildiği üzere; fiziki imkânları ve kurum kültürünü geliştirmeyi; personelin aidiyet duygusunu, iç kontrol ve bilgi yönetim sisteminin etkinliğini artırmayı; paydaşlar ile ilişkiler geliştirerek üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini yükseltmeyi sağlayarak kurumsal gelişimi, yönetimin ve akademik ve idari personelin hesap verebilirliğini ve personel bağlılığının güçlendirilmesini güvence altına alan bir yönetim sisteminin benimsenmesidir.

Etiket: yonetim-sistemleri-politikasi