Yalova Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü
Yönergesi"nin 6. maddesi uyarınca Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünün önerisiyle, Üniversitemizin çeşitli alanlardaki politikalarını belirlemek, alt komisyonlar oluşturmak, eksilen üyelerin yerine yeni üyeler seçmek ve uzaktan eğitimde “İç Değerlendirme” yapmak amacıyla ‘Kalite Komisyonu Toplantısı’ düzenlendi.

Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kalite Komisyonu Toplantısı, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Selami Özcan’ın yanı sıra Kalite Komisyon Üyeleri de hazır bulundu.

YALOVA ÜNİVERSİTESİNİN POLİTİKALARI BELİRLENDİ

Yalova Üniversitesi’nin çeşitli alanlardaki politikalarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Kalite Komisyonu Toplantısı’nda taslak olarak hazırlanan “kalite güvencesi”, “eğitim öğretim”, “uzaktan eğitim”, “araştırma/geliştirme”, “yönetim sistemi”, “toplumsal katkı” ve “uluslararasılaşma” politikaları ele alınarak Yalova Üniversitesinin ilgili alanlardaki politikaları belirlendi.

DEĞER ÜRETEN ÇALIŞMALARA DEVAM

Kalite Komisyonu Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 3196 sayılı kararı gereğince Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilen “Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ile ilgili bilgi vererek sözlerine başladı. Tüm öğretim üyelerinin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne aktif katılım göstermelerini beklediğini dile getiren Prof. Dr. Cebeci, proje kapsamında Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile gerçekleştirilecek iş birliğinin detaylarından bahsetti. Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Üniversitesi’ne, Yalova iline ve Ülkemize değer üreten çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

BEŞ YENİ ALT KOMİSYON KURULDU

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’den sonra söz alan Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Selami Özcan katılımlarından dolayı komisyon üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başladı, iç ve dış değerlendirme çalışmalarının daha etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla Kalite Komisyonu bünyesinde yeni alt komisyonların oluşturulması gerektiğini belirtti. Daha sonra yapılan oylama sonucunda “Uzaktan/Örgün Eğitim Öğretim Alt Komisyonu”, “Araştırma/Geliştirme Alt Komisyonu”, “Kalite Yönetim Sistemi Alt Komisyonu”, “Akreditasyon Alt Komisyonu ve Ödüllendirme Alt Komisyonu” olmak üzere beş yeni alt komisyon kurulmasına karar verildi.

UZAKTAN EĞİTİMDE İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANDI

Alt komisyonların belirlenmesinin ardından Prof. Dr. Selami Özcan, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’ın Covid 19 Pandemisiyle birlikte hayata geçirilen Uzaktan/Karma Eğitim uygulamalarına ilişkin “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri” kapsamında üniversitemizden beklenen normal eğitim/öğretim döneminde öğrencilere kazandırmayı taahhüt edilen öğrenme çıktılarından (bilgi, beceri ve yetkinlikler) taviz vermeden sağlıklı biçimde uzaktan eğitim ortamlarına aktarılması, kısaca üniversitelerin uzaktan eğitim kalitesini örgün eğitim kalitesine en yakın hale getirilmesi olduğunu ifade etti. Bu kapsamda hazırlanan Uzaktan Eğitimde “İç Değerlendirme Raporu” görüşülerek komisyonun onayıyla kabul edildi.

Kalite Komisyonu Toplantısı, eksik komisyon üyelerinin yerine yenilerinin seçimi ve yönerge kapsamında yeni kurulan “İnsan ve Toplum Bilimleri”, “Sağlık Bilimleri” ve “Spor Bilimleri Fakülte dekanlarının da Kalite Komisyonu’na dâhil edilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Etiket: YALOVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ