Üniversitemiz, içinde bulunduğumuz çağın gereksinimlerine karşılık gelen bilgi birikimi ve tecrübeleri uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak topluma ulaştırmayı, uzaktan eğitim yoluyla sunulan e-eğitim, e-öğrenme, e-sınav uygulamalarını bilgi güvenliği ve güvenirliği çerçevesinde etkin kullanarak ve kaynakları e-erişime açarak uluslararası düzeyde kaliteyi sağlamayı uzaktan eğitim politikası olarak benimsemiştir.

Etiket: uzaktan-egitim-politikasi