Uluslararası düzeyde ilişkilerinin geliştirilmesi amacına hizmet etmek ve stratejik planda belirlediği hedeflerine ulaşmak için üniversitemiz;

   - Uluslararası alanda rekabet edilebilirliği yüksek akademisyenler yetiştirmeyi,

  - Uluslararası iş birlikleri ve ortaklıkları geliştirmeyi, değişim programları çerçevesinde uluslararası düzeyde öğrenci ve personel hareketliliğini destekleyerek uluslararası ve kültürlerarası bir kurum olarak eğitim ve kültür hizmeti sunmayı,

 - Eğitim, araştırma ve kültürel hizmetlerin uluslararası düzeyde sürdürülebilirliğini sağlamayı uluslararasılaşma politikası olarak benimsemektedir.

Etiket: uluslararasilasma-politikasi