Yalova Üniversitesi vizyon ve misyonu çerçevesinde; araştırma ve uygulama merkezlerinin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamayı, toplum yararına ortak sosyal faaliyetlerde bulunmayı, öğrencilerin toplumsal katkıya yönelik sosyal projeler geliştirilmesini teşvik etmeyi, her kesime yönelik toplumun kültürel seviyesini arttırıcı yerel ve bölgesel hedeflere yönelik araştırma, eğitim, konferans, seminer vb. faaliyetler düzenlemeyi Toplumsal Katkı Politikası olarak benimsemiştir.

Etiket: toplumsal-katki-politikasi