Akademik birimler ile başlatılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının on üçüncüsü gerçekleştirdi.

Sanat ve Tasarım Fakültesi ile gerçekleştirilen toplantıya kalite koordinatörlüğü personeli ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Cengiz Dedelioğlu, Dekan Yarcımcıları Prof. Dr. Nedret Yaşar ve Doç. Dr. Dilek Çulha, Fakülte Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Nurdan Çetin Yerlikaya, Fakülte Bölüm Başkanları, fakülte web sayfası sorumluları, fakülte kalite temsilcileri, Bologna  ve diğer ilgili personel olmak üzere 22 kişi katıldı. Öncelikle toplantı gündeminin nasıl oluştuğu konusunda bilgilerin paylaşılarak bu kapsamda bazı maddelerin 2019 yılında yapılan dış değerlendirmede gelişmeye açık yönleri iyileştirme çabasını taşıdığı açıklandı ve mevcut çalışmalar sonucu ihtiyaç duyulan alanlardan belirlendiği belirtildi.

Eylül ayında YÖKAK tarafından yapılacak izleme programı hakkında bilgi verilerek başlayan toplantıda buu değerlendirmede 2019 yılında yapılan dış değerlendirme sonucunda belirlenen güçlü yönlerin sürdürülebilirliği ve gelişmeye açık yönlerin iyileştirilmesi düzeylerinin dikkate alınacağı açıklandı ve web siteleri üzerinden değerlendirmenin başlamış olduğu bilgilendirildi. İyileştirme alanlarının kabul görmesi için kurumun geneline yayılması gerekliliğinden ve bir sisteme bağlı olarak çalışma gerekliliğinden ortaya çıkan kurumsallaşma ihtiyacından bahsedilerek kurumsallaşmanın dört temel ilkesi açıklandı (adalet, sorumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik).

Stratejik plana ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması hedefinden bahsedilerek gerekliliği ve faydaları açıklandı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi için web sitelerini kullanma düzeyleri ve kalite menüsü konusundaki gelişmeleri hakkında geri bildirimde bulunuldu. Web sayfaları ve kalite menüsü hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılarak, üniversite genelinde web sitelerini aktif kullanmama ve etkinlikler ve haberler bölümünde entegrasyon olmaması sorunlarına değinildi. Aktif olmayan bölümlerin web sayfalarının kapatılmasını ya da web sayfasında bölümün aktif olmadığının bilgisinin verilmesi istendi.  

Web sitelerinin aktif kullanılmasının, eğitim öğretim dönemi içinde koordinatörlükçe oluşturulan raporlara kanıt teşkil etmesi, öğrencilerin bölümleri tanıyıp tercih ve doluluk oranlarını etkilemesinin bu konuyu önemli kıldığı belirtildi. Sosyal medyanın da bu noktada etkili olacağı bildirildi. Web siteleri üzerinden denetimin başladığı bilgisi verildi. Sanat ve ta Sağlık Bilimleri Fakültesi için web sitelerini kullanma düzeyleri ve kalite menüsü konusundaki gelişmeleri hakkında geri bildirimde bulunuldu. Web sayfaları ve kalite menüsü hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Üniversite genelinde web sitelerini aktif kullanmama ve etkinlikler ve haberler bölümünde entegrasyon olmaması sorunlarına değinildi. Web sayfalarının fakülte ve MYO’ların kültürü konusunda bilgi vereceği aktarıldı. Bir faaliyetin kanıtlaştırma sürecinin; ilk olarak web sayfasının "Etkinlik" bölümünde gösterilmesi, ikinci olarak etkinlik gerçekleştirildikten sonra kanıtlarıyla birlikte "Haberler" bölümünde paylaşılması, son olarak da ilgili Excel dosyalarına faaliyet bilgilerinin ve kanıt linklerinin girilmesi şeklinde olacağı aktarıldı.  Kalite menüsünde yer alan verilerin Excel formatında olması gerektiği vurgulandı. 15 Eylül 2022 tarihine kadar eksikliklerin tamamlanması talep edildi.

Dış paydaş toplantılarından beklentiler açıklandı. Bunun dışında ise bölümlerin bu toplantılardan sektörün ihtiyaç duyacağı nitelikli öğrencileri mezun etmek için fayda göreceğine değinildi. Bu toplantılara birden fazla dış paydaşın online veya yüz yüze bir araya getirilmesi, en önemli dış paydaş grubundan olan mezun öğrencilerin de dış paydaş olarak davet edilmesi beklentisi açıklandı. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte öğrenci yetiştirme gerekliliğinin gözetilmesi gerektiğine değinildi. Ders içerikleri, yapılacak faaliyetler veya başka konularda toplantıların gerçekleşebileceği aktarıldı. İyi niyet protokollerinin de dış paydaş ile ilişkilerin daha resmi hale getirilmesi için önemli olabileceği bildirildi. Toplantıların web sayfalarından paylaşılması gerekliliği bildirildi.

Web sayfalarında oluşturulması istenen “Kalite” menüsünün neden gerekli olduğu açıklanarak raporlara veri teşkil edecek faaliyetlerin bir araya toplanması amaçlandığı bildirildi. Ayrıca birimlere rapor dönemlerinde ikinci bir iş çıkmaması için bu menünün kullanılması gerektiği iletildi. Kalite menüsünde yer alan verilerin Excel formatında olması gerektiği vurgulandı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi ve bölümlerinin Bologna Ders Bilgi Paketleri oranları paylaşılarak (Fakülte %71,39).  İletişim ve Tasarım Bölümü/ İletişim Sanatları (%97,98) ve Resim Bölümü/ Resim (%94,38) Bologna oranlarından dolayı teşekkür edildi.  Üniversite genelinde bu oranları %90’ın üzerine çıkarma hedefi dile getirildiği toplantıda Bologna oranlarının yükseltilmesi ve problemlerin çözümü için bu konuya yönelik ilgili paydaşlar ile ayrı bir çalışma gurubunun oluşturulması hedefi aktarıldı. Bologna Ders Bilgi Paketleri ile ilgili yazışmalarda fakülte dekanlarının da bilgi amaçlı maillere eklenmesi gerektiği aktarıldı. Destek gerektiği durumda koordinatörlük ile iletişime geçilebileceği belirtildi.

 

 

Etiket: Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Kalite Güvence Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı