Kalite Koordinatörlüğü akademik birimler ile başlatılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının on birincisi gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimler Fakültesi ile gerçekleştirilen toplantıya kalite koordinatörlüğü personeli ile fakülte bölüm başkanları, fakülte kalite temsilcileri, fakülte web sayfası sorumluları ve diğer ilgili personel olmak üzere 10 kişi katıldı. Koordinatörlüğümüzce kalite menüsünün sağlıklı veri toplamaya ve birimlere iş yükü oluşturmamak için talep edildiği bildirildi. Sağlık  Bilimleri Fakültesinin ve bölümlerinin web sitelerinin kullanım düzeyi ve kalite menüsündeki gelişimi analiz edilerek, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj entegrasyonu için web sitelerinde yapılan etkinlik ve faaliyetlerin kanıtlaştırmak amacıyla ilgili kalite alt menülerinde veri ve bilgilerin kamuya açık bir şekilde haberleştirilmesinin önemi vurgulandı.  Web sayfalarının rapor için kanıt teşkil etmesi, faaliyetleri daha görünür kılmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlaması, akreditasyon çabaları, tercih edilme ve dolayısıyla doluluk oranlarını artırma açılarından aktif tutulmasının önemi aktarıldı. Web sayfalarında yapılan faaliyetlerin aktif olarak paylaşılmasının doluluk oranları konusunda hesap verebilirliğe destek olabileceği belirtildi. Diğer üzerinde konulan konular, YOKAK izleme ve değerlendirme süreci, Sağlık bilimleri fakültesinin ders bilgi paketine veri ve bilgi girişleri, dış paydaşlar toplantılarının niteliği ve niceliği oluşturdu.

Etiket: Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kalite Güvence Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı