Mezun Faaliyetleri (Alt Menü)

 

Mezunların niteliği, kurumun kamuoyu tarafından görünen yüzüdür. Bu nedenle, yükseköğretim kurumunun çıktısı olarak mezun durumuna gelen öğrenciler kurum temsiliyetine etki eder.  Mezunlarımız aynı zamanda dış paydaşlarımız oldukları için bu alt menü mezunlar ve onlarla ilgili/birlikte yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Mezunlarımız ile dönem içinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkındaki (haber, etkinlik ve duyuru olarak paylaşılmayanlar dahil) bilgilerin aşağıda ek olarak bulunan Excel dosyasının ilgili kişilerce doldurulup  bu alt menüye ek olarak yüklenmesi gerekmektedir.  İlgili faaliyetlere örnekler:

  • *Dönem içinde gerçekleştirilen mezun toplantıları
  • *Mezun-öğrenci buluşmaları
  • *Mezunların derslere katılımları
  • *Mezun görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi

 

Fakülte ve MYO web sayfalarında tüm bölümlerin Mezun faaliyetleri, bölüm web sayfalarında ise sadece o bölümün gerçekleştirdiği mezun faaliyetleri paylaşılmalıdır. 


 

Etiket: Mezun Faaliyetleri

Dosya Adı Tarih Boyutu
Mezun Faaliyetleri Örnek Excel (web sayfası).xlsx 20.08.2022 16:31:18 16,99 KB İndir Göster