2008 yılında kurulan üniversitemiz, beyaz tebeşir kara tahta eğitim öğretim anlayışından hızla uzaklaşarak modern ve teknolojik eğitim öğretim imkanlarıyla bilim dünyasına açılan artırılmış sanal gerçeklik bağlamında bilim kapısı olma yolunda ilerlemektedir. Bu kapıdan içeri girmenin yolu, dünya standartlarında ve stratejik plan çerçevesinde kalite koordinatörlüğünün yürüttüğü sistemli ve planlı faaliyetlerden geçmektedir. Bu bilinçle koordinatörlük kurulduğundan bu yana görev ve sorumlulukları kapsamında akademik ve idari birimler arasında kalite çalışmalarını koordine etmekte ve her yıl Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlamaktadır.

Kalite koordinatörlüğü öncülüğünde Üniversitemiz 2019 yılında Kurumsal Dış Değerlendirmeden geçerek hazırlanan geri bildirim raporu ile gelişmiş ve gelişmeye açık yönleri belirlendi. Koordinatörlüğümüz kalite güvence süreçlerine ilişkin faaliyetlerini, geri bildirim raporunda belirtilen “Gelişmeye Açık Yönler” üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu bağlamda koordinatörlüğümüz tarafından kalite kültürünü en üst birimlerden en alt birimlere kadar tüm kurumun benimsediği ve özümsediği bir yapı haline getirmek için özverili çalışmalar, etkin toplantılar, kapsamlı organizasyonlar ve akademik (eğiticilerin eğitimine) ve idari personele (gerekli yetkinlik kazandırılmasına) yönelik çok sayıda faydalı eğitimler organize edilmiştir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminin başında eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirirken tüm dünyayı saran Covid 19 Pandemisinden dolayı eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan yapmak zorunda kaldı.2020 yılında gerçekleştirilen uzaktan eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirmek üzere YÖKAK tarafından hazırlanan uzaktan eğitim kalite güvence kriterleri kapsamında Aralık ayı başında “Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu” hazırlandı. 2020 yılına ait Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları da hızla devam etmektedir. Bu kapsamda akademik birimlerden elde edilen öz değerlendirme raporları çerçevesinde Ocak ayı içinde 2020 yılına ait KİDR hazırlanmış olacaktır.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemine yönelik öğrenci, akademik ve idari personelin katıldığı temel eğitim verilmiştir. Önümüzdeki dönemde risk tabanlı süreç yönetimi ve iç tetkikçi eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan Kurum içi kalite yönetim sistem yapılandırması ve dokümantasyon çalışmaları devam etmektedir.
Önümüzdeki dönemlerde izleme programına dahil olup birim ve kurum bazında kalite çalışmaları yaparak Birim ve Kurum bazlı Akreditasyon Programlarına (BAP ve KAP) başvurularda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Kalite Koordinatörlüğü biriminin tüm etkinlikleri birim web sayfası üzerinden düzenli olarak iç ve dış paydaşlarla paylaşılmakta ve geri dönüşler alınmaktadır.

Koordinatörlüğümüz genç, heyecanlı, araştırıcı, sorgulayıcı ve girişimci bir ekipten oluşmaktadır. Bu ekibin üniversitemizdeki kalite çalışmalarına çok şey katacağını ve yeni ufuklar açacağını düşünmekteyim.

Prof. Dr. Selami ÖZCAN
Kalite Koordinatörü

Etiket: koordinatorun-mesaji