- Kaliteyi sürekli iyileştirme, geliştirme ve yenilik

- Daima planlı, düzenli, sistematik ve istikrarlı çalışma

- Hedeflere yönelik performans değerlendirmesi

- Paydaşlarla ilişkilerde anlayış, güven ve samimiyet

- Her konuda işbirliği, dayanışma ve ekip çalışması İhtiyaçlara, yararlı olana ve kaliteye odaklanma

- Zamanda, emekte ve kaynakta etkinlik ve verimlilik

- Çalışma alanlarında temizlik, düzen ve iş güvenliği Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim

Etiket: kalite-politikasi