YALOVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Rektör

Prof. Dr. Suat CEBECİ

Yönergenin 5/a maddesi

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Fehime Jülide HIZAL YÜCESOY

Yönergenin 5/b maddesi

Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Selami ÖZCAN

Yönergenin 5/c maddesi

Fakülte Dekanları

İİBF Dek. Prof. Dr. Metin ÇANCI

Müh. Fak. Dek. Prof. Dr. Mustafa ÖZTAŞ

Hukuk Fak. Dek.V. Prof.Dr. Kaya BAYRAKTAR

İslami İlimler Fak. Dek. V. Prof. Dr. Suat CEBECİ

Sanat ve Tas. Fak. Dek. Prof. Dr. Candan DEDELİOĞLU

Sağlık Bil. Fak. Dek. Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR

Spor Bil. Fak. Dek. V. Prof. Dr. Murat AZALTUN

İnsan ve Toplum Bil. Fak. Dek. Prof. Dr. Fethi GÜNGÖR

Tıp Fak. Dek. Prof. Dr. Vefik ARICA

Yönergenin 5/d maddesi

Enstitü/Y.O./MYO Müdürleri

Lisansüstü Eğt. Enst. Müd. Prof. Dr. Senay YÜRÜR KARSLIOĞLU

Y. Dil. Y. Ok. Müd. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali UĞUR

Yalova MYO Müd. Prof. Dr. Naci GENÇ

Armutlu MYO Müd. V. Dr. Öğr. Üyesi Serhan MANTOĞLU

Termal MYO Müd. V. Prof. Dr. Bülent YİĞİT

Çınarcık MYO Müd. Öğr. Gör. Volkan TOPÇU

Altınova MYO Müd. Öğr. Gör. Hakan KAHRAMANER

Yönergenin 5/e maddesi

 Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Selami ÖZCAN  (İktisadi ve İdari Bil. Fak.)

Dr. Öğr. Üyesi Fuat KOSANOĞLU  (Müh. Fak.)

Dr. Öğr. Üyesi Bora AÇAN

Yönergenin 5/f maddesi uyarınca Senato tarafından seçilen

Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi Emir Alper BALIK

Yönergenin 5/f maddesi

Genel Sekreter

Genel Sekreter Ömer Naci FİDAN

Yönergenin 5/g maddesi

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı  Şerafettin KÖSE

Yönergenin 5/h maddesi

 

Etiket: Kalite Komisyon Üyeleri