• Üniversitenin bütün çalışma alanlarında Kalite Yönetim Sistemi’ni akademik ve idari personele benimseterek uygulamada sürekliliğini sağlamak, 

 • Üniversitenin faaliyetlerinde etkinliği ve verimi yükselterek ulusal ve uluslararası alanda güvenilen, saygı duyulan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmasını sağlamak,

 • Çağdaş akademik programlarla, mesleğine ilişkin bilgi ve becerilerle donanmış, sorun çözme yeteneği gelişmiş, öz güveni yüksek, yeniliğe açık, girişimci, milli kültür ve değerlere saygılı, sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek,

 • Eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini çağın gerektirdiği düzeyde gerçekleştirmek için, akademik birimlerdeki görevlilerin yeterlilik ve yetkinlik düzeylerini yükseltmek,

 • Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek, üretilen bilgi ve edinilen tecrübelerle topluma hizmet etkinliğini artırmak,

 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen işbirliklerini, ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını üst düzeye çıkarmak,

 • Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri için gerekli olan fiziki alt yapı, alet-teçhizat ve finansman kaynaklarını güçlendirmek ,

 • Öğrencilere, akademik ve idari personele sağlıklı, huzurlu ve güvenli  çalışma ortamlarını  geliştirmek,

 • Üniversite mensuplarının kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek ve memnuniyet düzeyini yükseltmek,

 • Üniversite bünyesindeki bütün süreçlerde, çevre ve sağlık bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlere hız vermek,  konuya ilişkin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek,

 • İdari faaliyetlerin kalitesini artırmak, bu birimlerde çalışanların yeterlilik ve yetkinliklerini yükseltmek,

 • Üniversitenin bütün kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirleri geliştirmek,

Etiket: Kalite Hedefleri