Yalova Üniversitesi kalite politikası ve stratejik planı çerçevesinde öz değerlendirme ve iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması bağlamında, stratejik kalite hedeflerine ulaşmak amacıyla, tüm birimlerin yetki ve sorumluluklarını dikkate alarak uluslararası yüksek öğretim kalite ve akreditasyon kriterleri doğrultusunda kalite güvence sistemini oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda Yalova Üniversitesi, kalite güvencesi sistemini diğer ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ve süreçlerine entegre şekilde planlayarak, iç ve dış paydaşların beklentilerine uygun şekilde hizmet vermeyi ve bütün faaliyetlerinde PUKÖ çevrimleri ile sürekli iyileşme ve sürdürülebilirliği sağlamayı kalite güvencesi politikası olarak benimsemektedir.

Etiket: kalite-guvencesi-politikasi