Kalite Koordinatörlüğü akademik birimler ile başlatılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının yedincisi gerçekleştirdi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile gerçekleştirilen toplantıya kalite koordinatörlüğü personeli ile Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fethi GÜNGÖR, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Özcan ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Baltacı, fakülte bölüm başkanları, fakülte kalite temsilcileri ve diğer ilgili personel olmak üzere 22 kişi katıldı. Toplantıda web sitelerinin aktif kullanımı, dış paydaşlar ile toplantıların önemi, Bologna ders içeriklerinin girilmesi, web sayfalarında kalite menüsü alt sekmeleri hakkında görüşüldü. Ayrıca YÖKAK tarafından Eylül ayı içerisinde yapılacak izleme programı konusunda bilgi verildi. 2019 yılında yapılan dış değerlendirmede belirlenen gelişmeye açık yönlerden ve mevcut çalışmaların gösterdiği iyileştirme alanlarından toplantının gündem maddelerinin oluşturulduğuna değinildi.

Akademik birimler tarafından gerçekleştirilen dış paydaş toplantılarından beklentilerin açıklandığı toplantıda farklı dış paydaşların mezun öğrenciler de davet edilerek görüş alışverişi yapılması talep edildi. Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Azaltun tarafında, somut örnekler ile toplantıların nasıl veya kimlerle organize edilebileceği aktarıldı. “Dış paydaş görüşlerinin alınması” gelişmeye açık yönünün iyileştirildiğinin kabul görmesi için üniversite geneline bu tür faaliyetlerin yayılması gerektiği açıklandı. Koordinatörlüğümüzce İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin ve bölümlerinin web sitelerinin kullanım düzeyi ve kalite menüsündeki gelişimi analiz edilerek, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj entegrasyonu için web sitelerinde yapılan etkinlik ve faaliyetlerin kanıtlaştırmak amacıyla ilgili kalite alt menülerinde veri ve bilgilerin kamuya açık bir şekilde haberleştirilmesinin önemi vurgulandı.  Web sayfalarının rapor için kanıt teşkil etmesi, faaliyetleri daha görünür kılmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlaması, akreditasyon çabaları, tercih edilme ve dolayısıyla doluluk oranlarını artırma açılarından aktif tutulmasının önemi aktarıldı. Kalite menüsünün sağlıklı veri toplamaya ve birimlere iş yükü oluşturmamak için talep edildiği bildirildi. Web sayfalarında yapılan faaliyetlerin aktif olarak paylaşılmasının doluluk oranları konusunda hesap verebilirliğe destek olabileceği belirtildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve alt bölümlerinin Bologna Ders Bilgi Paketi oranları paylaşıldı (%55,24). Kurum içerisinde %100 tamamlanma oranı ile Bologna Ders Bilgi Paketi konusunda en başarılı ve tek bölüm olan Tarih Bölümü tebrik ve teşekkür edildi. Üniversite genelinde bu oranları %90 üzerine çıkarma hedefi aktarıldı.

Kalite faaliyetleri hakkında toplantıya katılan personelin görüşlerinin de alındığı toplantıda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kalite Komisyonu Üyesi ve Prof. Dr. Fethi GÜNGÖR ilgili kalite faaliyetlerinin yapılmasını ve web sitesinde faaliyetlerin paylaşılarak sitelerin aktif tutulmasını istedi. Kalitenin bir uzantısı olduğunu açıklayarak personelin kurul ve komisyonlarda görev almanın önemine değindi. Yeni dönemde her hafta etkinlik düzenleme (her hafta bir bölümün düzenleyeceği) planlarını aktardı. Yakın dönemde yapılabilecek dış paydaş toplantıları ve mezun toplantıları hakkında bilgi vererek kalite çalışmalarındaki tecrübelerini aktararak kalite faaliyetleri hakkında ileriye yönelik değerli görüşlerini paylaştı.

Etiket: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Kalite Güvence Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı