Kalite Koordinatörlüğü akademik birimler ile başlatılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının dokuzuncusu gerçekleştirdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile gerçekleştirilen toplantıya kalite koordinatörlüğü personeli ile Fakülte Dekanı Prof. Dr. Taner Tatar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Feyyaz Zeren, fakülte bölüm başkanları, fakülte kalite temsilcileri ve diğer ilgili personel olmak üzere 22 kişi katıldı. Toplantıda YÖKAK tarafından Ekim ayı içerisinde yapılacak izleme programı, web sitelerinin aktif kullanımı, dış paydaşlar ile toplantıların önemi, Bologna ders içeriklerinin girilmesi, web sayfalarında kalite menüsü alt sekmeleri hakkında görüşüldü. Toplantıda YÖKAK tarafından Ekim ayı içerisinde yapılacak izleme programında 2019 yılında yapılan dış değerlendirmede belirlenen gelişmeye açık yönlerden ve mevcut çalışmaların gösterdiği iyileştirme alanlarından toplantının gündem maddelerinin oluşturulduğuna değinildi.  Akademik birimler tarafından gerçekleştirilen dış paydaş toplantılarından beklentilerin açıklandığı toplantıda farklı dış paydaşların mezun öğrenciler de davet edilerek görüş alışverişi yapılması talep edildi. “Dış paydaş görüşlerinin alınması” gelişmeye açık yönünün iyileştirildiğinin kabul görmesi için üniversite geneline bu tür faaliyetlerin yayılması gerektiği açıklandı.

Koordinatörlüğümüzce Kalite menüsünün sağlıklı veri toplamaya ve birimlere iş yükü oluşturmamak için talep edildiği bildirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ve bölümlerinin web sitelerinin kullanım düzeyi ve kalite menüsündeki gelişimi analiz edilerek, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj entegrasyonu için web sitelerinde yapılan etkinlik ve faaliyetlerin kanıtlaştırmak amacıyla ilgili kalite alt menülerinde veri ve bilgilerin kamuya açık bir şekilde haberleştirilmesinin önemi vurgulandı.  Web sayfalarının rapor için kanıt teşkil etmesi, faaliyetleri daha görünür kılmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlaması, akreditasyon çabaları, tercih edilme ve dolayısıyla doluluk oranlarını artırma açılarından aktif tutulmasının önemi aktarıldı. Web sayfalarında yapılan faaliyetlerin aktif olarak paylaşılmasının doluluk oranları konusunda hesap verebilirliğe destek olabileceği belirtildi. İktisadi ve İdari bilimler Fakültesinin Bologna Ders Bilgi Paketi oranları paylaşıldı paylaşılarak üniversite genelinde bu oranları %90 üzerine çıkarma hedefi aktarıldı.

Kalite faaliyetleri hakkında toplantıya katılan personelin görüşlerinin de alındığı toplantıda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı. Dr. Taner Tatar, kalite faaliyetlerini sürdürülebilirlik açısından ele alarak daha önceki akademik ve idari görevlerindeki kalite çalışmalarındaki tecrübelerini aktararak bu sürece destek olacağını söyledi.

 

Etiket: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kalite Güvence Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı