Yalova Üniversitesi; ulusal ve uluslararası  standartlara  uygun, sürekli  gelişmeye açık, Türkiye Yüksek öğretim yeterlilikleri (TYYÇ) çerçevesinde öğrenci iş yüküne dayalı tasarlanan eğitim ve öğretim programlarını tüm paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak şekilde revize eden, öğrenci odaklı eğitim, öğretim ve araştırma yaklaşımlarını, vasıflı akademik ve idari kadrosu ile yeni, aktif ve etkileşimli öğrenme ve öğretme metotlarını kullanarak devam ettiren, normal ve özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarına, araştırarak öğrenmelerine imkân sağlayan, kaliteye önem veren, öğrenci memnuniyetini önceleyen, öğrencilerin mezuniyet sonrası hayatlarında başarılı olmaları için eğitim öğretimi bir bütün olarak gören bir anlayışı eğitim ve öğretim politikası olarak benimsemektedir.

Etiket: egitim-ogretim-politikasi