Dış Paydaşlarımız (Alt Menü)

Bu alt menüde Fakülteler/MYO/YO/Bölüm (varsa) bazlı dış paydaşlar "bir önceki düzenleme tarihi" ve "son güncelleme tarihi" berlitilerek paylaşılmaldır (Örneğin; Bir önceki düzenleme: 25.02.2022, Son güncelleme: 15.03.2022)

 

Fakülte ve MYO web sayfalarında tüm bölümlerin dış paydaşları, bölüm web sayfalarında ise sadece bölümlerin sahip olduğu dış paydaşlar paylaşılmalıdır. 

 

 


Paydaşlar ve Faaliyetlerinin Kalite Güvence Sisteminde Önemi Hakkında

Paydaşlar yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin anahtar bileşenlerinden bir tanesidir. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak gruplandırılmaktadır. İyi yapılandırılmış bir kalite güvencesi sisteminde kurumlar, iç ve dış paydaşlarını listelemeli, paydaşlarını tanımlamalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdırYükseköğretim kurumu için Paydaşlar; öğretim programı ile etkileşimde olan, programın sonuçlarında etkili olan veya sonuçlarından etkilenen kurum, kuruluş ve bireylerdir. Öğrenciler ve mezunlar, programla ilişkili kurum ve kuruluşlar, işverenler, programda aktif görev alan yöneticiler, öğretim elemanları ve idari personel yükseköğretim kurumunun paydaşlarını oluşturmaktadır.

·  İç Paydaşa Örnek: Akademik ve idari personel faaliyetleri

·  Dış Paydaşa Örnek: Diğer kurum, kuruluş ve bireyler (öğrenci-mezun öğrenci vs.)

Paydaşların Kalite faaliyetlerindeki önemi hakkında daha detaylı bilgi için Yokak sayfasında bulunan ilgili yazının okunması önerilir.

· Yükseköğretimlerde paydaşların rolü ve paydaş ilişkileri 

· Alternatif olarak linkine tıklayınızhttps://portal.yokak.gov.tr/makale/kalite-komisyonu-calismalarina-paydas-katiliminin-saglanmasi/

Etiket: Dış Paydaşlarımız (Alt Menü)