Dış Paydaş Faaliyetlerimiz (Alt Menü)

Dış paydaşlarınız ile dönem içinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkındaki (haber, etkinlik ve duyuru olarak paylaşılmayanlar dahil) bilgilerin aşağıda ek olarak bulunan Excel dosyasının ilgili kişilerce doldurulmalıdır (YOKAK tarafından istenmiştir).

İlgili olabilecek faaliyetler;

  • *Eğitim anlaşmaları
  • *Toplantılar
  • *Projeler
  • *Uygulamalı dersler
  • *Etkinlikler vs.
  • *İyi Niyet Sözleşmeleri
  • *Staj Anlaşmaları
  • *Diğer..

 

Fakülte ve MYO web sayfalarında tüm bölümlerin dış paydaş faaliyetleri, bölüm web sayfalarında ise sadece o bölümün gerçekleştirdiği dış paydaş faaliyetleri paylaşılmalıdır. 


Paydaşlar ve Faaliyetlerinin Kalite Güvence Sisteminde Önemi Hakkında

Paydaşlar yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin anahtar bileşenlerinden bir tanesidir. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak gruplandırılmaktadır. İyi yapılandırılmış bir kalite güvencesi sisteminde kurumlar, iç ve dış paydaşlarını listelemeli, paydaşlarını tanımlamalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.  Yükseköğretim kurumu için Paydaşlar; öğretim programı ile etkileşimde olan, programın sonuçlarında etkili olan veya sonuçlarından etkilenen kurum, kuruluş ve bireylerdir. Öğrenciler ve mezunlar, programla ilişkili kurum ve kuruluşlar, işverenler, programda aktif görev alan yöneticiler, öğretim elemanları ve idari personel yükseköğretim kurumunun paydaşlarını oluşturmaktadır.

·  İç Paydaşa Örnek: Akademik ve idari personel faaliyetleri

·  Dış Paydaşa Örnek: Diğer kurum, kuruluş ve bireyler (öğrenci-mezun öğrenci vs.)

Paydaşların Kalite faaliyetlerindeki önemi hakkında daha detaylı bilgi için Yokak sayfasında bulunan ilgili yazının okunması önerilir.

· Yükseköğretimlerde paydaşların rolü ve paydaş ilişkileri 

· Alternatif olarak linkine tıklayınızhttps://portal.yokak.gov.tr/makale/kalite-komisyonu-calismalarina-paydas-katiliminin-saglanmasi/

Etiket: Dış paydaş Faaliyetlerimiz

Dosya Adı Tarih Boyutu
Dış Paydaş Faaliyetleri Örnek Excel (web sayfası).xlsx 20.08.2022 16:32:26 23,20 KB İndir Göster