2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı öncesi Bologna Temsilcileri ile toplantı yapıldı.

Kalite Koordinatörlüğünün organizasyonu ile 19 Ekim 2022 tarihinde Kalite Güvence Sistemi Değerlendirme Toplantılarının on altıncısı akademik birimlerin Bologna temsilcileri ile gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Azaltun, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Rasim Çetik, tüm akademik birimlerin Bologna koordinatörleri ve ilgili personel olmak üzere 77 kişi katıldı.

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen online toplantıda, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Azaltun, Bologna ders bilgi paketi konusunda alınabilecek önlemlere yönelik bir sunum yaptı. Toplantının gündem maddeleri ve üzerinde durulan konular arasında Bologna çerçevesinde kalite yolculuğu, Bologna açısından durum analizi, Değerlendirme Takımı ziyareti öncesi ve sonrasında Bologna’da yapılması gerekenler, Bologna sürecinin kalite süreçleri için neden önemli olduğu ve Bologna süreci kapsamında ders içeriklerinin güncellenmesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar yer aldı.  Bologna faaliyetleri hakkında toplantıya katılan personelin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda raporlanmak üzere sorun tespitleri ve çözüm önerileri tartışıldı.

Etiket: Bologna Temsilcileri ile Kalite Güvence Sistemi Değerlendirme Toplantı Yapıldı