19 Eylül 2022 Pazartesi günü üniversitemizin Bologna Temsilcileri ile yapılan Kalite Güvence Sistemi Değerlendirme Toplantısına katılan personelin görüşleri üzerine tespit edilen uygulamalı eğitim eksikliği sonrasında 23.09.2022 Cuma günü için İslami İlimler Fakültesi, Yalova Meslek Yüksekokulu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilgili personelinin katılım sağlayacağı pilot bir uygulamalı eğitim organize edildi.  Eğitim Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Murat Azaltun, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Rasim Çetik, Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğünden öğrenci bilgi sisteminden sorumlu Enes Şahin, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Külekçi ve Fakülte Bologna Koordinatörü ve birim öğrenci işlerinden ilgili personel,  Yalova Meslek Yüksekokulu  Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Yasin Özaslan ve Öğr. Gör. Okan Büyükacar ve Myo Kalite ve Bologna koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülenay Alevay Kılıç olmak üzere 12 kişinin katılımı  ile gerçekleştirildi.

 

Kalite Koordinatörlüğü tarafından organize dilen ve Öğrenci İşleri Daire Başkalığı tarafından verilen eğitimde, eğitim öğretim planında aktif olan fakat okutulmayan derslerin sistem üzerinden kaldırılması, Bologna koordinatörünün ilgili derse hoca ataması, dış birimden tanımlanan dersin Bologna koordinatörünce nasıl değiştirilmesi gerektiği, eski kullanılmayan öğretim planlarının eğitim bilgi sistemine yansımasının kaldırılması, eklenen her yeni bir plan için içeriklerin güncellenmesi  vb. konular sistem  üzerinden uygulamalı olarak gösterilmeye çalışılmıştır.

 

Üniversitemizde Bologna süreci ile ilgili olan ve olabilecek tüm personeli ilgilendiren uygulamalı eğitim videosuna aşağıdaki erişim link'inden ulaşılabilmektedir

 Erişim Linki: Bologna Faaliyetleri ve İyileştirme Süreci (İslami İlimler Fakültesi)-20220923_093500-Toplantı Kaydı.mp4

ALTERNATİF ERİŞİM LİNKİ:
https://yalova-my.sharepoint.com/personal/alperen_guney_yalova_edu_tr/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Falperen%5Fguney%5Fyalova%5Fedu%5Ftr%2FDocuments%2FKay%C4%B1tlar%2FBologna%20Faaliyetleri%20ve%20%C4%B0yile%C5%9Ftirme%20S%C3%BCreci%20%28%C4%B0slami%20%C4%B0limler%20Fak%C3%BCltesi%29%2D20220923%5F093500%2DToplant%C4%B1%20Kayd%C4%B1%2Emp4&ga=1 

 

 

 

Etiket: Bologna Faaliyetleri İyileştirme Sürecinde Uygulamalı Eğitim Gerçekleştirildi