Akademik birimler ile başlatılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının onuncu gerçekleştirdi.

Armutlu Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirilen toplantıya Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serhan Mantoğlu, Yüksekokul Müdürü Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Kabil ve Öğr. Gör. Mustafa Durak, Web Tasarım ve Güncelleme Komisyonu, Meslek Yüksekokulu Kalite Kurulu, Mezun Öğrencilerle İletişim ve Kariyer Araştırma Komisyonu, Yüksekokul kalite temsilcileri ve diğer ilgili personel olmak üzere 12 kişi katıldı. Toplantıda web sitelerinin aktif kullanımı, YOKAK izleme ve değerlendirme süreci, dış paydaşlar ile toplantıların önemi, Bologna ders içeriklerinin girilmesi, web sayfalarında kalite menüsü alt sekmeleri hakkında görüşüldü.

Toplantı gündeminin nasıl oluştuğu konusunda bilgi verildikten sonra bu kapsamda bazı maddelerin 2019 yılında yapılan dış değerlendirmede gelişmeye açık yönleri iyileştirme çabası ve mevcut çalışmalar sonucu ihtiyaç duyulan alanlardan belirlendiği açıklandı.  Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj entegrasyonu için web sitelerinde yapılan etkinlik ve faaliyetlerin kanıtlaştırmak amacıyla ilgili kalite alt menülerinde veri ve bilgilerin kamuya açık bir şekilde haberleştirilmesinin önemi vurgulandı.  Web sayfalarının rapor için kanıt teşkil etmesi, faaliyetleri daha görünür kılmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlaması, akreditasyon çabaları, tercih edilme ve dolayısıyla doluluk oranlarını artırma açılarından aktif tutulmasının önemi aktarıldı. 2019 yılında yapılan dış değerlendirme sonucunda belirlenen güçlü yönlerin sürdürülebilirliği ve gelişmeye açık yönlerin iyileştirilmesi düzeylerinin dikkate alınacağı açıklandı. Web siteleri üzerinden değerlendirmenin başlamış olduğu söylendi. Stratejik plana ISO 9001:2015 belgesinin alınması hedefinden bahsedildi. Yazılan raporlara kanıt teşkil etmesi, denetimlerin web siteleri üzerinden de gerçekleştiğinin, öğrencilerin bölümleri tanıyıp tercih ve doluluk oranlarını etkilemesinin bu konuyu önemli kıldığı belirtildi. Sosyal medyanın da bu noktada etkili olacağı bildirildi. Bu bağlamda raporlara veri teşkil edecek faaliyetlerin bir araya toplanması amaçlandığı bildirildi. Veri kaybı olmaması ve birimlere rapor dönemlerinde ikinci bir iş çıkmaması için bu menünün kullanılması gerektiği iletildi. Kalite menüsündeki formatın Excel olduğu ve belli aralıkla güncellenmesi ile hem bölüm ve birim tarafından izlenebileceği hem koordinatörlük tarafından hem de YÖKAK tarafından izlenebileceği bilgisi verildi. Armutlu MYO ve programlarının Bologna Ders Bilgi Paketleri oranları paylaşıldı (MYO %69,36). Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarının yüksek oranları için ilgili katılımcılar tebrik edildi. MYO tarafından düşük olan bölümler için ise teknik sorunların söz konusu olduğu belirtildi. Üniversite genelinde bu oranları %90’ın üzerine çıkarma hedefinden bahsedildi ve destekleri talep edildi.

Koordinatörlük ile iletişime geçilmesi durumunda her konuda destek verilebileceğinin güvencesi verildi ve kalite ile ilgili yazışmalarda bilgi kısmına koordinatörlük e-posta adresinin eklenmesi ile konuların takipçisi olabileceği belirtildi. İlgili rektör yardımcısı veya farklı yöneticiler eklenerek sorunların görünür olabileceği açıklandı.

Etiket: Armutlu Meslek Yüksekokulu ile Kalite Güvence Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı