Yalova Üniversitesi, dış kaynaklı Ar-Ge’ye önem vererek kalkınma hedefleri ve öncelikli alanlarla uyumlu, yüksek kalitede bilimsel bilginin üretilmesi, bu bilgiye ekonomik değer kazandırılması, üretilen bilginin ve ortaya çıkarılan teknolojinin iş dünyasına kazandırılmasıyla topluma ve ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedeflemektedir. Üniversitemizin genel misyon ve vizyonu çerçevesinde Araştırma ve Geliştirme Politikası; araştırma, geliştirme ve yenilik alanındaki stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm imkânların sağlanması, başta araştırma yapan akademik personel olmak üzere araştırmacı insan kaynaklarının oluşturulması ve etkin bir yönetim ve organizasyon yapısının kurulmasına ağırlık veren, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinde ve bilimsel üretimde ulusal ve uluslararası seviyede rekabetçi ve önde olan üniversiteler arasında yer almaktır.

Etiket: ar-ge-politikasi