1.Uzaktan/Örgün Eğitim Öğretim Alt Komisýonu
2.Araştırma/Geliştirme Alt Komisyonu
3.Kalite Yönetim Sistemi Alt Komisyonu
4.Akreditasyon Alt Komisyonu
5.Ödüllendirme Alt Komisyonu
6.Anket Hazırlama Alt Komisyonu
7.Çevre Yönetim Sistemi Alt Komisyonu
8.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Alt Komisyonu
9.Enerji Yönetim Sistemi Alt Komisyonu
10.Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Alt Komisyonu

Etiket: alt-komisyonlar